Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad) - Twojagotowka Blog - Twojagotowka.com.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeinwestycjelistopad

fot.pixabay.com

No i mamy grudzień czas podsumowań i rozliczeń.Dlatego jak obiecałem dokonamy wyboru najlepszego funduszu zrównoważonego w skali półrocza, ponieważ przez taki okres przeprowdzaliśmy analizy.Jednak z wydaniem finalnego werdyku musimy jeszcze poczekać.Do końcowego zestawienia potrzebne nam będą wyniki za grudzień, dlatego spodziewajcie się rankingu po świętach.Tymczasem pora na zestawienie funduszy za miesiąc listopad.Dla przypomnienia podam zasady oceny funduszy.

Ocenie poddawane są następujące elementy(próg wejścia,koszty manipulacyjne oraz najważniejsze stopa zwrotu).Na podstawie tych czynników, dokonujemy selekcji i podajemy najlepszą 4 w zestawieniu miesięcznym.Przedstawiamy również poziom ryzyka inwestycyjnego, by poinformować naszych odbiorców o możliwym zagrożeniu utraty kapitału lokacyjnego, cyfra  1 oznacza małe ryzyko a 7 oznacza ryzyko duże.Ale najwyższa pora przejść do analizy.

1.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz ten inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzą działalność operacyjną albo uzyskują większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokacji mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 13,10%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj 

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki

Kapitał funduszu inwestowany jest m.in w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 9,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

Strategia inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu znacznej ilości kapitału w fundusze zagraniczne które stanowią do 60% aktywów.Są to inwestycje w fundusze akcyjne inwestujące na rynkach europejskich. Fundusz może inwestować do 100% kapitału w fundusze zagraniczne Pioneer o charakterze dłużnym, głównie w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income i Pioneer Funds Euro Strategic Bond. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić depozyty bankowe, dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 5,44%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

4.Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony

Budowa portfela inwestycyjnego tego funduszu wygląda następująco akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 3,57%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj 
Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego